Menu

Liên hệ

Văn phòng

 Số 462 & 466 Hồng Bàng, P.16, Q.11, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 (+84) 39605 800 - 39694 148 - 39605 688 - số máy lẻ 11

 (+84) 39 605 616 - 39607 386

 info@tashing.com.vn

 www.tashing.com.vn

NHÀ MÁY

 Số 62G An Dương Vương, P.16, Q.8, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

(+84) 38769 496 - 38763 615

 (+84) 38767 424

 info@tashing.com.vn

 www.tashing.com.vn