Thông tư 159/2012/TT-BTC - Yêu cầu chứng từ về túi ni lông không chịu thuế Bảo Vệ Môi Trường

Thông tư 159/2012/TT-BTC quy định các chứng từ cần thiết về túi ni lông sử dụng đóng gói sẵn hàng hóa, túi ni lông thân thiện với môi trường và túi ni lông tự phân hủy sinh học

3 LOẠI BAO BÌ KHÔNG PHẢI CHỊU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP, trong đó nêu rõ 3 loại bao bì đóng gói sẵn hàng hóa không chịu thuế bảo vệ môi trường.

Xuất khẩu nhựa tăng trưởng khá

Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của ngành Nhựa đạt trên 2,2 tỉ USD.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt trên 1,8 tỷ USD, tăng 13,3% so với năm 2012.

Xuất khẩu nhựa sẽ đạt kỷ lục 1 tỷ USD

Liên tục trong các tháng từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa hàng tháng luôn đạt trên 80 triệu USD. Đến thời điểm này, có thể khẳng định kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong năm 2010 sẽ đạt mốc 1 tỉ USD.